Sefaranas

O anjeloch, channelingu, harmónii, feng šuej a tak trocha o mne…..

Tradičné a moderné – feng šuej

Pridaj komentár


Všetky staré civilizácie vedeli veľa o vplyve prírody na človeka a jeho obydlie. Špeciálnymi metódami podchycovali silu jednotlivých miest a kultovné i zhromažďovacie  miesta a sídla zakladali v starých dobách vždy na vybraných miestach.

Tieto korene možno i v Európe vystopovať až do megalitu. Svedkami týchto epoch sú pôsobivé zvyšky v Stonehenge a Avebury alebo stojace kamene v Carnacu. Kresťanstvo túto tradíciu prebralo a stavalo kostoly prednostne na kultových miestach predchádzajúcich kultúr a na miestach s osobitnými prírodnými silami. Tým ich “prestavalo” a ovládlo, ale zároveň využilo sily týchto miest.

Nakoniec prišli v stredoveku “stavebné huty” vedené zasvätencami do tajných  vied, ktorí kultivovali stavebnú tradíciu podľa zákonov prírody. Všetky veľké budovy tej doby – kostoly, kláštory, zámky, hrady – boli postavené podľa európskej verzie feng šuej, podľa geomantie. V neposledom rade sa i staré vidiecke hospodárstva stavali vždy s prihliadnutím na panujúce prírodné sily (vietor, voda, slnko, sneh…). Miesto, kde sa mal stavať obytný dom a stajne pre zvieratá, sa skúmalo i z hľadiska rušivých energií podzemných vodných prameňov. Na nich sa stavali steny – tak zostávali priestory bez rušivých vplyvov a umožňovali zdravý život.

Kultové miesta z doby megalitu, ako Stonehenge, sú pôsobivými svedkami prastarej tradície, keď sa dôležité stavby zriaďovali na miestach s osobitným pôsobením prírodných síl.

Geomantia: Tradícia západu 

Hoci ázijské feng šuej nemožno priamo porovnávať s európskou feomantiou, obe tieto náuky sledujú podobný cieľ: výber vhodného miesta pre budovu, ktorá sa tak čo najlepšie začlení do krajiny.

Skryté a zabudnuté

V Číne sa síce tiež časť náuky o feng šuej udržiavala v tajnosti, ale určité základné pravidlá a skúsenosti aplikoval po storočia i ľud.

V porovnaní s tým sa v Európe –  okrem obmedzených skúseností sedliackého stavu –  všeobecne poznalo oveľa menej. V posledných dvoch storočiach napokon zmizla tuzemská geomantia z povedomia ľudí takmer úplne. Môžeme preto považovať za šťastie, že tak dlho neprerušená tradícia učenia feng šuej zostala v Ázií dodnes živá. Dokonca ani zákaz aplikácie a vyučovania, ktorý na feng šuej uvalila komunistická vláda, nemohol feng šuej nejako vážne ohroziť, lebo ten, kto sa o toto učenie zaujímal, si vždy našiel tajné prostriedky a cesty, ako sa ním zaoberať.

Jedna náuka – rôzne “školy”

Čína je obrovská krajina s najrozličnejšími klimatickými  podmienkami a rozmanitými podobami. V priebehu storočí sa v každom regióne vyvinul vlastný variant feng šuej a z toho vznikol veľký počet “škôl”. Mohlo sa preto stať, že metóda, ktorú jeden majster interpretoval a aplikoval určitým spôsobom, viedla u druhého experta k celkom iným, možno dokonca opačným výsledkom.

Tajné a sfalšované

Pre zachovanie svojej moci a vplyvu udržiavali jednotlivé školy svoje učenie v tajnosti. Existovala síce všeobecná osvedčená prax feng šuej medzi ľuďmi, ale špeciálne učenie, ktoré ju presahovalo, dávali majstri zo svojho veľkého pokladu skúseností len po štipkách. Zvyšok bol prísne strážený a po malých dávkach sa odovzdával najdôveryhodnejším žiakom.  Tento prístup formoval i písomné prejavy jednotlivých škôl:  väčšinou bolo všetko úmyselne podané tak nejasne, že si laik sám mohol pomôcť len obmedzene a nakoniec musel aj tak požiadať o radu majstra. Ba čo je horšie: bolo dobrým zvykom úmyselne podsúvať do kníh chyby, aby sa vzbudil dojem, že učenie je verejné a umožňuje všetkým prístup k vedomostiam. Dnes zisťujeme, že niektoré spisy sú až na 70% chybné. Vďaka tejto metóde sa mohli majstri feng šuej po stáročia obklopovať aurou niečoho osobitného a mýtického. Kde sa však učenie zadržiava, nemôže sa takmer vyvíjať. Skutočne – i dnes sa veľa tradičných majstrov feng šuej ešte odvoláva na prastaré, dávno prekonané spoločenské alebo kultúrne danosti.

Preto sa nám mnohé z odovzdávaných rád feng šuej zdajú skôr ako neuvážené predlžovanie starej zvyklosti a opakovanie miestnych povier. Bolo by zlé, keby sme tieto metódy jednoducho len prebrali. Moderné feng šuej používa formu, ktorá je prispôsobená našim zemepisným šírkam i dobe. Metódy a tipy, s ktorými sa zoznámime v následujúcom čase, nie sú nijaké neuvážené kópie tradičného čínskeho feng šuej. Opisujú nové, západné postupy práce s energiou v priestore, ktoré zodpovedajú i nášmu vkusu a našej tradícií.

Škola foriem

Medzi rôznymi prúdmi feng šuej sa vykryštalizovali dva hlavné smery nazvané “škola foriem” a “škola kompasu”.

Škola foriem učí princíp “pozície kresla”, ktorá charakterizuje dobré miesto buď pre dom, alebo miesto na sedenie v izbe: “tiger”, “korytnačka” a “drak” by mali poskytovať ochranu na bokoch a vzadu rovnako ako operadlá na stoličke.

Súčasťou Školy foriem je tiež päť prvkov, ako aj jang a jin – vo svetle i v tme, v pohybe i v pokoji, v tvrdom i mäkkom.

Princíp kresla

Škola foriem kladie veľký dôraz na tvar okolitej krajiny. Na dobrom stanovišti feng šuej by mali byť vždy zastúpený “drak” a jeho partner “tiger”. Ako dve operadlá pohodlného kresla poskytujú oba tieto krajinotvorné prvky (napríklad-pahorok, stromy alebo aj susediace budovy) pozemku a domu bočnú oporu a stabilitu.

Za budovou by mala mať voľný chrbát ochrankyňa “korytnačka” a vpredu poskytuje ideálne bydlisko nádherný výhľad na krásne okolie, najlepšie s výhľadom na čistú vodu. To je známa “poloha kresla”, ktorá charakterizuje dobré stanovište.

V byte platí rovnaký princíp. Najlepšie miesta na sedenie, na prácu a spánok sú tie, ktoré poskytujú ochranu za chrbtom a prehľad o priestore.

Škola kompasu

Druhá škola sa zaoberá najmä vplyvom jednotlivých svetových strán. Vzťahuje sa na symboliku “Jijing” a okrem toho berie do úvahy vplyv dátumu narodenia.

Bagua

Z usporiadania ôsmich trigramov Jijing vyplýva osemhranný symbolický nástroj, tzv. Bagua. Každému z ôsmich polí bagua môžeme priradiť presne definované vlastnosti, prčitý prvok a určitú farbu. Pomocou bagua sa na pôdoryse budovy alebo pozemku prejavia silné a slabé stránky toku energie. To umožňuje spätnú väzbu na osud obyvateľov a dáva pokyny ba zmysluplné usporiadanie priestoru.

 

Lo pan

Ďalším nástrojom na určovanie prúdov energie je tzv. kompas lo pan. Na  základe rôznych výpočtov s ním môžu experti feng šuej dať presné údaje o pôsobení určitých miest. Pretože aplikácia lo pan je dosť komplikovaná, mali by ju vykonávať len skúsený experti.

Lo pan je druh kompasu, pomocou ktorého môžu experti feng šuej podať detailné vyjadrenie o energetickom pôsobení určitého miesta.

Svetové strany

Na domáce použitie existuje jednoduchšia metóda určovania osobnej “dobrej” svetovej strany pre každého človeka. Metóda Východ-Západ  je najjednoduchšia a vďaka svojej presnosti najrozšírenejšia metóda, ako vyhľadať svetové strany podporujúce osobnosť. Podľa toho určenia môžeme každému človeku priradiť vždy štyri “silné” a štyri “slabé” svetové strany. Nezamieňajtie túto metódu s metódou Deviatich hviezd Ki, ktorá skúma predovšetkým osobné vlastnosti a to, ako sa prejavujú v medziľudských vzťahoch.

Reklamy

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa / Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa / Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa / Zmeniť )

Google+ photo

Na komentovanie používate váš Google+ účet. Odhlásiť sa / Zmeniť )

Connecting to %s