Sefaranas

O anjeloch, channelingu, harmónii, feng šuej a tak trocha o mne…..

Komunikácia s anjelmi

Pridaj komentár


Komunikácia s anjelmi prináša pokoj a zdravie

Ľudia, ktorí chcú nájsť sami seba a snažia sa pochopiť svoje vnútro, začínajú u manželov Fabiánovcov s jemnými meditáciami, upokojujúcimi myseľ. Manželia ich vedú k tomu, aby sa naučili vidieť vlastné problémy z istého nadhľadu. Snažia sa, aby ľudia hľadajúci u nich pomoc našli svoj spôsob ako vypnúť myseľ a vnímať vnemy prichádzajúce zvonku. Všetko má viesť k tomu, aby sa naučili pomáhať sami sebe. Postupnými cvičeniami a tréningami sa to dá naučiť. Niektorí pri nich začali vidieť, vnímať a dokonca i priamo komunikovať s anjelmi. Našli svoju cestu, ktorá by im mala pomôcť vyrovnávať sa s každodennými problémami života. 

Začal sa nový rok a s ním prichádza, všetci dúfame, lepší čas pre nás všetkých v osobnom, partnerskom i pracovnom živote. Aspoň tak si to všetci navzájom želáme. Vianočný čas nás naladil byť prístupnejšími rôznym ľudským osudom, slabostiam i radostiam. Nie všetci však sme si našli čas poupratovať i v našom duchovnom živote, otvoriť sa novým duchovným dimenziám, či svetom. Rodina Zoltána a Evy Fabiánovcov už niekoľko rokov vníma svet okolo seba i priamo v sebe o niečo citlivejšie, intenzívnejšie. Dokonca aj ich ročné bábätko je podľa rodičov otvorené duchovným bytostiam, vidí ich a hrá sa s nimi. Rodičia veria, že tak ako oni aj ich malý synček bude raz komunikovať s anjelmi a poznávať ich svet.

Ako sa to začalo?

Rodina Fabiánovcov bola ešte pred štyrmi rokmi taká istá ako mnoho iných. No vlastne nie celkom. Manželstvo bolo v kríze, v rodine vládlo napätie, hádky boli bežnou súčasťou ich života. A práve tu sa začína odvíjať náš príbeh.
Kríza sa zdala nepreniknuteľná, ale pani Eva sa v jednom momente rozhodla nevzdať to. Dospela k vnútornému presvedčeniu, že jej snaha o zmenu manžela nie je potrebná. Akosi podvedome cítila, že niečo v nej vyvoláva konflikty, hádky a trápenie oboch. Pochopila, že najprv musí nastať zmena u nej samotnej. Začala sa pozorovať, sledovala svoje správanie, reakcie na situácie, ktoré život prinášal. Uvažovala kde robí chyby, čo by mala na sebe zmeniť, respektíve čo by bolo dobré povedať, či urobiť inak. Premýšľala o tom, kedy vzniká hádka, prečo ju vyprovokovala, respektíve prečo reagovala tak ako reagovala na vzniknutý stav. Tieto úvahy o vlastnom spôsobe života trvali asi pol roka, až ju priviedli k meditáciám.

Zmena v živote

Duchovná obroda pani Evy viedla po istom čase k tomu, že začala vidieť duchovné bytosti. Prišlo to náhle zo dňa na deň. Najprv to vraj nebolo vôbec príjemné, pretože sa jej začali zjavovať rôzni duchovia, duše mŕtvych, ktoré nenašli pokoj. “Videla som ich presne tak ako odišli z tohto sveta. Videla som ich bolesť, utrpenie a dokonca aj to, či odišli z tohto života vlastným pričinením. Nie je nič horšie, ak človek odíde zo života dobrovoľne. Tieto duše blúdia a nevedia nájsť pokoj. Bála som sa toho. Začala som vedome pracovať na tom, aby ma negatívne bytosti prestali doslova ‘strašiť'”, spomína si pani Eva.
Trvalo istý čas, kým začala vidieť anjelov. Vtedy už začala na svojich videniach pracovať vedome. Stala sa akoby ich médiom. Počula ich čo jej hovoria a začala poznávať a vnímať ich svet. Anjeli k nej prichádzali, ‘diktovali’ jej informácie o ríši anjelov, prinášali jej duchovné pravdy a ich zákony a zákonitosti. “Duchovní učitelia” k nej prichádzali, aby ju učili žiť a radili jej čo robiť v krízových situáciách. Vtedy pochopila, prečo ich manželstvo nebolo funkčné. Ale čo je podstatné ich vzťah sa premenou jedného z partnerov, menil k lepšiemu. “Nemenila som sa len ja, ale aj manžel sa začal meniť. Nevedome som ho ťahala k pochopeniu duchovného sveta. Tým aj on začal byť pozornejší, iný, lepší. A keď sme začali spolu pracovať, vtedy sa náš život radikálne zmenil,” tvrdí pani Eva.
Obaja zhodne tvrdia, že tento proces bol náročný pre oboch. Zvlášť preto, že sa na svojej neľahkej ceste nestretávali len s dobrými, ale aj s negatívnymi bytosťami. Spočiatku museli prekonávať strach, kým sa nenaučili ovládať svoje vnútorné pocity a vnímanie.

Existencia anjelov

Pani Eva je presvedčená o ich existencii. Napokon ona ich vidí a jej manžel ich cíti a obaja dokážu s nimi komunikovať. Eva i Zoltán tvrdia, že anjeli sú všade okolo nás, len o nich nevieme. O tom, že existujú svedčí skutočnosť, že sa na nich môžeme naladiť pomocou cítenia. Môžeme ich veľmi silno cítiť, aj nevedome, pri ťažšej chorobe, alebo veľkom trápení či probléme.“V súčasnosti sú ľudia veľmi zahľadení do seba. Sú zahltení svojimi myšlienkami a problémami, čo im bráni otvoriť sa svetu okolo seba. Stačí ak je človek otvorený a citlivo vníma svoje okolie, potom vníma aj vnemy, ktoré k nemu prichádzajú. Predstavte si, že idete po ulici a náhle pocítite nejaký impulz, pocit, intuíciu, ktorá zmení smer vašej cesty. Môže to byť anjel, ktorý k vám hovorí, – choď touto cestou, lebo na tejto ťa čaká niečo zlé. Ani si to neuvedomíte, ale vy naozaj pôjdete iným smerom. Nie vždy však ľudia tieto upozornenia počúvajú,” hovorí pani Eva.

Anjelov vidia aj deti

Manželia Fabiánovci majú ročné bábätko. Podľa pani Evy už aj ono vidí tieto bytosti, hrá sa s nimi, svojím spôsobom s nimi komunikuje, stále sa ich snaží chytiť do rúčky. Pani Eva to vie s určitosťou, pretože ona to jasnovideckým zrakom vidí. A keďže spolu s manželom pochopili svet a anjelov, sú otvorení ich vnímaniu, nebránia dieťaťu, nechajú ho hrať sa s nimi. Vedia, že deti do troch rokov bežne anjelov vidia a hrajú sa s nimi, pretože detská duša je otvorená tomuto vnímaniu. Po troch rokoch sa ich “oči” zatvoria a na svoju skúsenosť, aj pod vplyvom rodičov, zabudnú. ” Je pozoruhodné, že počet ľudí, ktorí vidia anjelov stúpa. Spôsobuje to príchod veľkej zmeny vo svete. Duchovné bytosti pripravujú celú zem i vesmír na to, aby tento prechod bol čo najmenej bolestivý. Nastanú veľké skoky alebo veľké pády. Netreba sa ich báť, len sa na ne treba pripraviť,” tvrdí Zoltán.

Cítením k výberu povolania

Pani Eva veľmi dobre chápe, aké problémy by mohli svojmu synčekovi nesprávnym vedením, či brzdením týchto jeho schopností, spôsobiť. Sama má podobnú skúsenosť z detstva. “Od malička som rada spievala. Doma ma však neustále upozorňovali, že spev ma neuživí. Najmä otec trval na tom, aby som mala stabilné zamestnanie. Vyštudovala som zdravotnú školu a sedem rokov som pracovala ako zubná laborantka. Táto práca ma neuspokojovala, vyčerpávala ma, každé ráno som chodila do práce s nechuťou len z povinnosti,” hovorí Eva o svojej skúsenosti. Potom však prišla spomínaná zmena a Evin život sa od základov zmenil k lepšiemu. Dnes komunikuje s anjelmi a pracuje s duchovnými bytosťami. Dokázala sa odbremeniť od materiálnych problémov, ktoré jej zaťažovali myseľ, naučila sa pracovať aj so svojím duchovným vedomím. Celý jej doterajší život smeroval k tomu, aby napokon mohla liečiť ľudí a pomáhať im.
Podľa jej manžela má každý šancu vrátiť sa k takému povolaniu, na aké bol predurčený. “Vek nerozhoduje, môže sa tak stať aj v štyridsiatke či päťdesiatke. Každý môže začať nanovo a byť úspešný,” tvrdí.

Rozum alebo cit?

Každý človek má isté cítenie a vnímanie. Problém je v tom, že ho zväčša potláča, prevláda u neho rozumová činnosť. Po predkoch totiž dedíme informáciu, že používame predovšetkým svoj mozog, nie cit. K tomu nás vedie i spoločnosť. Už deti učíme nepoužívať pocity, ale rozum – logiku. Tým vzniká rozpor, pretože logika nám nie je daná rovnakou mierou. Technikovi sa narodí kreatívne, skôr umelecky, talentované dieťa. Technik je zameraný na logiku a vedie k tomu i svoje dieťa, ktoré s technikou nemá nič spoločné. To dieťa má pocit, že má vyhovieť rodičom, nechce ich sklamať. Urobí im po vôli, a potom sa bude celý život trápiť. Mali by sme viac sledovať deti pri hre od ich najútlejšieho veku od troch, štyroch rokov. Či si kreslia, spievajú, tancujú, učia bábiky, či liečia bábätko, respektíve či rozoberajú hračky. Dieťa sa už narodí s tým, čo má v živote robiť. Každý nesieme svoj horoskop už od narodenia.

Choroby a ich liečba

Proces, ktorým manželia prešli ich utvrdil v tom, že všetky choroby majú svoju vnútornú príčinu. Väčšina ochorení sa totiž lieči už len ako dôsledok prejavujúci sa na fyzickej úrovni. Ich príčinu je možné hľadať v potláčaní problémov, v odmietaní náznakov, respektíve ak sa niečo neurobilo, či nedokončilo. Odstránením vnútornej príčiny, sa vyrieši aj choroba. “Napríklad žene sa na vaječníkoch objaví cysta, ktorú operačne odstránia. Prejde niekoľko rokov a problém sa objaví opäť tentokrát na prsníkoch. To je dôsledok toho, že sa odstránil len fyzický problém, ale psychický stav danej ženy sa nezmenil. Ak sa naučí prejaviť svoje pocity, prestane potláčať svoje city a pocity, a vnímať samú seba, zmení sa aj ich fyzický stav,” tvrdí Eva.

Depresie

V súčasnosti narastá počet depresií a rôznych depresívnych stavov. Príčinu vidí pani Eva v tom, že ľudia rozumovým myslením odmietajú svoje pocity. Nastáva v nich rozpor, rozdvojenie osobnosti. Nevedia zladiť svoje cítenie s rozumom a upadajú do depresívnych stavov. Nevedia, alebo nechápu, že aj duša má svoje vedomie. To sa snaží upozorniť denné vedomie človeka na problém, že niečo nie je v poriadku. “Keď sa naučíme počúvať svoje vnútro, svojho ducha, ono nás už usmerní na správnu cestu. Náš problém je v tom, že takmer 90 percent ľudí nie je na tom správnom mieste. Sú extrémne príklady, keď maliar robí technika a technik sa snaží maľovať, lebo ho k tomu niekto niekedy viedol. A to i napriek tomu, že jeho duchovný svet sa ho snažil viesť inou cestou,” konštatuje Zoltán.
V svojej praxi sa spoznali s istým človekom, má 40 rokov, rodinu štyri deti a momentálne sa začal učiť hre na hudobný nástroj. Teraz prišiel na to, že vo svojom vnútri to už dlho cítil ale nikdy to z rôznych i materiálnych dôvodov, neurobil. Pracoval na inom mieste a v podstate bol celý čas nešťastný. Podvedome cítil, že potrebuje zmenu, len nevedel akú…

Uvedomovanie si vlastných pocitov

Ľudia, ktorí chcú nájsť sami seba a snažia sa pochopiť svoje vnútro, začínajú u manželov Fabiánovcov s jemnými meditáciami, upokojujúcimi myseľ. Manželia ich vedú k tomu, aby sa naučili vidieť vlastné problémy z istého nadhľadu. Snažia sa, aby ľudia hľadajúci u nich pomoc našli svoj spôsob ako vypnúť myseľ a vnímať vnemy prichádzajúce zvonku. Všetko má viesť k tomu, aby sa naučili pomáhať sami sebe. Postupnými cvičeniami a tréningami sa to dá naučiť. Niektorí pri nich začali vidieť, vnímať a dokonca i priamo komunikovať s anjelmi. Našli svoju cestu, ktorá by im mala pomôcť vyrovnávať sa s každodennými problémami života.

Iveta Benková
Časopis IMIDŽ, číslo 1/2007, Z ľudských osudov

Eva Fabiánova a jej manžel Zoltán, Centrum Harmony Košice, Magazín Duchovno

Reklamy

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa / Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa / Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa / Zmeniť )

Google+ photo

Na komentovanie používate váš Google+ účet. Odhlásiť sa / Zmeniť )

Connecting to %s